PERKHIDMATAN

Perkhidmatan Kami

FinTech

Memanfaatkan pengalaman Fintech yand dimiliki JADI untuk menyatukan produk tidak bersepadu pelanggan kepada penyampaian perkhidmatan pelanggan yang lebih fokus dan jelas. Bertanggungjawab dan melabur untuk data yang besar, meningkatan maklumat dan analitik yang tepat serta akses yang desentralisasikan.

read more
Peluang Perkongsian

JADI provides partnership opportunities to financial institutions who provide financial lending to government staff and GLCs…

read more
Kelebihan Potongan Gaji

JADI provides salary deduction capabilities. With this, repayments are secured upfront…

read more
ms_MYMalay