Lembaga Pengarah

Pengarah Eksekutif

MOHAMED AKWAL BIN SULTAN MOHAMAD

Mohamed Akwal, berumur 68 tahun mempunyai pengalaman luas dalam perbankan korporat dan pemulihan hutang dengan pengalaman luas dalam pemberian pinjaman PKS, pengurusan hutang dan nasihat kewangan peribadi, menyediakan khidmat nasihat kepada korporat, PKS dan individu. Akwal berkelulusan dari Universiti Ohio dengan Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (BBA) dan memiliki Diploma Teknologi Makanan dari UITM.
Beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif pengasas Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK), sebuah syarikat milik Bank Negara Malaysia. Akwal memulakan kerjayanya dengan Citibank dan mempunyai lebih tiga puluh (30) tahun pengalaman dalam sektor kewangan dengan pengalaman berkaitan dalam penyelesaian hutang, setelah berkhidmat dengan Agensi Pengurusan Hutang Negara (Danaharta, yang ditubuhkan oleh Kerajaan semasa krisis kewangan 1997) sebagai Timbalan Pengurus Besar.
Akwal telah ditugaskan ke Jabatan Kewangan Pembangunan dan Perusahaan Bank Negara pada tahun 2003. Beliau membantu dalam penubuhan Unit Khas PKS dan memainkan peranan penting dalam penubuhan Skim Penyelesaian Hutang Kecil. Akwal menjadi Lembaga Utama bagi dua Syarikat Tersenarai Awam. Beliau ialah Pengerusi (Bukan Eksekutif) Eastland Equity Berhad dan juga mempengerusikan Jawatankuasa Imbuhan. Beliau adalah ahli Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Risiko dan Jawatankuasa Pencalonan.
Akwal sits on the Main Board of two Public Listed Companies. He is the Chairman (Non Executive) of Eastland Equity Berhad and also chairs the Remuneration Committee. He is a member of the Audit and Risk Management Committee and Nomination Committee.
Akwal ialah Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Harn Len Corporation Berhad. Di sini, beliau juga merupakan Pengerusi Jawatankuasa Imbuhan dan Pengerusi Jawatankuasa Pencalonan. Selain itu, beliau juga merupakan ahli Jawatankuasa Audit. Dengan pengalaman luasnya dalam industri kewangan, Akwal menyertai Angkatan Jati Diri Sdn Bhd pada 2022 sebagai Pengarah Eksekutif dan Pemegang Saham.

Pengarah Eksekutif

PREMJIT SINGH DULKU

Premjit Singh, berumur 44 tahun berkelulusan dari Universiti Malaya, dengan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) pada 2002 dan memperoleh Ijazah Sarjana dalam Pentadbiran Perniagaan (MBA) pada 2014 dari Universiti Kebangsaan Malaysia.

Pengalaman 20 tahun beliau merangkumi Pengurusan dan Penstabilan Operasi IT, Strategi IT, Pengurusan Perkhidmatan, Pembaikan Teknologi, Pengurusan Pusat Data, Penambahbaikan Proses Perniagaan, Pihak Berkepentingan dan Pengurusan Pelanggan.

Pengalaman pengurusan operasi dan kepimpinan Premjit datang daripada pelbagai syarikat multinasional termasuk Electronic Data Systems (EDS), Hewlett Packard (HP) dan Averis Shared Services (Averis). Pengalamannya kemudian berkembang kepada pasukan penghantaran besar terkemuka yang menyokong berbilang pelanggan di seluruh dunia yang berkaitan dengan teknologi, pengangkutan dan perkapalan, pembuatan, perbankan, muzik dan industri tenusu.  

Beliau telah mengetuai latihan penggabungan syarikat antara EDS dan HP yang melibatkan pasukan besar Global Wintel Delivery di Cyberjaya dengan perlu memastikan penghantaran Operasi IT lancar kepada 70+ pelanggan global yang terletak di seluruh AS, EMEA, ANZ dan Malaysia. Selain daripada pengekalan kemampuan utama, tumpuan turut diberikan kepada penyelarasan sistem dan proses.

Di Averis, pengalaman Premjit juga melibatkan penerajuan peralihan perkhidmatan penghantaran Operasi IT Global daripada penyumberan luar kepada model penghantaran dan keupayaan IT dalaman yang memastikan pematuhan kepada piawaian Kelas Terbaik Global. Beliau mengetuai Pengurus IT Global dan bertanggungjawab menyampaikan perkhidmatan Infrastruktur IT Global dan Tempatan yang berkesan termasuk Capaian, Rangkaian, Penstoran, Virtualisasi, Pusat Data, Perkhidmatan Persidangan Video dan Operasi Meja Bantuan. Pengalaman beliau termasuklah melibatkan Kawalan Kualiti terkemuka bagi pelbagai Projek Transformasi Global.

Dengan pengalaman luas daripada servis IT dan Teknologi, penggabungan syarikat dan aktiviti peralihan perkhidmatan, Premjit menyertai Angkatan Jati Diri Sdn Bhd sebagai Pengarah Eksekutif dan Pemegang Saham pada 2022.

 
 
Pengarah Eksekutif

MOHAMAD KHAIR BIN MOHD ‘ARIF KAMAL

Mohamad Khair Bin Mohd 'Arif Kamal, seorang yang tangkas dan mementingkan hasil, berkelulusan dari Universiti Malaysia Kelantan, dengan Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan & Perniagaan (Perdagangan) (Kepujian) pada tahun 2016. Pengalamannya merangkumi jualan dan pemasaran dengan strategi perniagaan bersepadu, memanfaatkan teknologi digital terkini. Beliau mempunyai pengalaman yang kukuh dalam pengurusan pemegang berkepentingan dan pelanggan.

Mohamad Khair was a Manager with a reputable corporate advisory firm from year 2016 to 2021. He implemented multiple sales and marketing initiatives which focused on expanding the marketing reach by positioning consumer products on the digital and online platform. His dynamic young leadership style with a strong drive to succeed infused creativity in the team which led him being awarded and recognised as the Employee of the Month two times.

Pengalamannya termasuklah membangunkan dan memantau pelbagai kempen produk yang menghasilkan aliran hasil baharu yang sejajar dengan objektif perniagaan. Beliau telah membangunkan produk baru bermula dengan konsep sehingga selesai. Dengan pengalaman pengurusan kewangannya, beliau telah mengetuai pengurusan dan pelaporan kos serta menguruskan peruntukan sumber terhadap projek. Khair telah mengetuai peranan perhubungan syarikat dengan pihak luar termasuk media, pihak berkepentingan dan pelanggan.

Dengan penjanaan utama jualannya yang luas seiring dengan urusan kewangan, perhubungan syarikat dan pengalaman menguruskan ramai pihak, Khair menyertai Angkatan Jati Diri Sdn Bhd pada 2022 sebagai Pengarah Eksekutif dan Pemegang Saham.

ms_MYMalay