Maklumat Korporat

ANGKATAN JATI DIRI Cepat, Maju, Selamat

Misi

Visi

NILAI TERAS

JADI mempunyai 4 nilai teras yang kukuh dan menjadi asas kepada perniagaan kami. Ia membuatkan kami berani melakukan tindakan lebih besar dan jauh, memupuk perkongsian yang kukuh dan dalam jangka masa panjang serta mendorong kami memikirkan solusi baharu.

Integriti

Jujur dalam semua tindakan yang dilakukan

Kerja Berpasukan

Kami bersatu dan sejajar bagi mencapai matlamat dan cita-cita bersama dan sentiasa bersedia untuk membantu.

Pemilikan

Kami serius dalam hak milik atas kerja kami. Dengan nilai sikap ‘Boleh’ kami mampu mencapai hasil yang luar biasa.
Semangat berpasukan

Pelanggan

Kami membawa nilai manfaat kepada rakan kongsi dan pelanggan kami. Kami memahami mereka.

ms_MYMalay